Mae Gŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl Cymru nôl am yr ail flwyddyn!

Bydd nifer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws Cymru fel rhan o’r ŵyl, yn ystod mis Hydref a Thachwedd

©_suzie_larke_8
©_suzie_larke_7
©_suzie_larke_6
©_suzie_larke_5
©_suzie_larke_4
©_suzie_larke_3
©_suzie_larke_2
©_suzie_larke_1

Trefnir gan

DAC_Facebook_180x180px

Disability Arts Cymru

ynys_mon_gwynedd_mind

YNYS Môn a Gwynedd Mind

making_minds

Making Minds

DAC_Facebook_180x180px

Disability Arts Cymru

ynys_mon_gwynedd_mind

YNYS Môn a Gwynedd Mind

making_minds

Making Minds

Mewn cyd-destun celfyddydol ac iechyd meddwl, gall muriau olygu sawl peth. Gallai olygu muriau’r meddwl, muriau oriel, theatr neu sgrîn sinema, ysbyty, y blwch sy’n teimlo’n iawn i chi o ran diagnosis, neu’r muriau sy’n rhaid i chi eu hwynebu oherwydd stigma….y muriau rydych chi wedi’u chwalu wrth wella….a llawer mwy.

Thema’r ŵyl eleni yw ‘Walls:Muriau’. Yn seiliedig ar feddyliau creadigol y rheini sydd wedi byw gyda salwch iechyd meddwl, yn ogystal â’r rheini sydd heb, bydd yr ŵyl yn bwrw golwg ar y muriau sy’n cael eu gosod a’r rhwystrau, o safbwynt corfforol ac agwedd, sy’n bodoli i’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan salwch meddwl.

Darllenwch i gael gwybod mwy…

Darllenwch i gael gwybod mwy…

Blogio

Darllenwch fwy am yr artistiaid sy'n rhan o'r digwyddiadau. Adolygiadau a newyddion i ddod â digwyddiadau yn digwydd.

Rhaglen Ddigwyddiadau

Rhaglen lawn o ddigwyddiadau, beth sy’n mynd ymlaen, a sut i archebu eich tocynnau

Amdanom ni

Gwybodaeth ynglŷn â sut dechreuodd yr Ŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl a phwy sy’n gyfrifol amdani

Orielau

Edrychwch ar rai o’r artistiaid gwych sy’n arddangos eu gwaith fel rhan o’r Ŵyl eleni

Ariannwyd gan

acw-logo-rgb-landscape 2
ncmh-logo-web-2015
Centre Neuropsychiatric Genetics Logo
RCPsych_logo
voluntary-arts-logo-hi-res-221-e1426086734827
WG_Sponsored_land_col
lottery-logo