sean-burn-photo-by-david-clarke-wilson
© David Clarke Wilson

Thursday 10th November for a week

Various, see below

Centre Celf, Llandrindod Wells

Tickets

celf

Mae Celf o Gwmpas yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddathlu’r celfyddydau ac iechyd meddwl fel rhan o WALLS:MURIAU, Gŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl Cymru 2016.

Bydd yr artist preswyl Stephen Park a’r artist o Bowys Blue MacAskill, yn cydweithio ag artistiaid sydd â phrofiad o salwch iechyd meddwl o bob rhan o’r wlad. Drwy gydweithio, byddant yn datblygu gwybodaeth, arferion, profiad a dyheadau creadigol yn ogystal ag hyrwyddo dealltwriaeth ehangach o’r celfyddydau ac iechyd meddwl.

20161003_115738

Rhagflas o’r Arddangosfa yn y Ganolfan Gelf, Llandrindod

Cynnig llwyfan i artistiaid arddangos eu gwaith. Gyda dros 30 o Artistiaid ynghlwm ar Lefel Genedlaethol, bydd yr arddangosfa hon yn cynnwys cerfluniau, paentiadau, lluniau, ffilmiau, serameg a mwy.

Image © Jessica Crookes

stephen-park_500

Ochr yn ochr ag Arddangosfa Breswyl: Stephen Park

Arddangos gwaith newydd a grëwyd yn ystod ei gyfnod preswyl o chwe mis yn Llandrindod.
Bydd y gwaith newydd hwn yn gweld Stephen yn ailddarganfod cerflunio ar ôl 20 mlynedd o seibiant.

sculpture1

Stephen Park Sculpture Series

Perfformiad yn y Ganolfan Gelf, Llandrindod

Perfformiadau/noson gomedi stand-yp gyda:

stephen-park_crop

Stephen Park

Artist Preswyl. Stephen fydd yn cyflwyno’r noson.
Stephen will also be conducting ‘Talkestra’ - an impromptu performance piece.

sean-burn-photo-by-david-clarke-wilson

Sean Burn

Awdur, perfformiwr ac artist y cyrion. Yn perfformio: ‘a little added nuts’: golwg ddoniol o onest drwy lygaid Sean gan ddefnyddio celfyddyd fyw ddigrif i archwilio’r iaith stigmateiddio sy’n mynd law yn llaw â thrallod meddwl a darganfod y cryfder a’r harddwch sy’n cuddio yn y geiriau deifiol hynny. Mae’r perfformiad yma’n cynnwys y cyfle i ennill gwobrau celf go iawn hyd yn oed!

111338_widescreen

Harriet Dyer - Barking at Aeroplanes.

Harriet is sangry (sad and angry) that her oddball escapades often end in folk trying to section her. Join this whimsy beast as she explores the thin between being eccentric and 'mental.' The line may be a little thinner than first anticipated.

"Instinctively funny" - Chortle
"A bundle of whimsical hilarity... a breath of fresh air... will have you in stitches" - Broadway Baby
"Loveable and delightful" - Three Weeks

Trafodaeth Panel A Sgyrsiau Gyda’r Artistiaid – Canolfan Gelf, Llandrindod

Artistiaid dan hyfforddiant yn cyflwyno eu harferion gyda Stephen Park yn siarad am ei gyfnod preswyl a:

stephen-park_crop

Stephen Park

Bydd Stephen, sef ein Hartist Preswyl presennol, a arferai weithio fel gweithiwr cymorth i Mind, yn arwain y drafodaeth panel ar y rhwystrau i’r celfyddydau ac iechyd meddwl.

sean-burn-photo-by-david-clarke-wilson

Sean Burn

Archwilio’r ffaith mai stigma a ‘hunan-stigma’ yw canlyniad mwyaf amlwg agweddau strwythurol dyfnach tuag at drallod meddwl - gwleidyddiaeth, (prinder) arian, rhagfarn, hawliau dynol a ‘pherchenogaeth o’n lleisiau’.

totem_512sq

Jane Cooke

Uwch Swyddog, Tîm Iechyd Meddwl PAVO, seicotherapydd ac hyfforddwraig. Bydd hi’n archwilio dulliau o fynegi sy’n osgoi diagnosis ym meddyliau’r cleient a’r gweithiwr iechyd meddwl, gan arwain ymchwiliad creadigrwydd fel ffordd o gyfarfod mewn lefelau gwahanol o brofiad.

Amanda Wells, smiling, in a moss green v-neck

Amanda Wells

Artist gafodd ei mentora fel rhan o Celf o Gwmpas, a sylfaenydd Celf-Able, grŵp o artistiaid anabl yng Nghanolbarth Cymru, sy’n cwrdd i greu celf gyda’i gilydd, rhannu sgiliau a chwalu ffiniau.

Gweithdy galw heibio gydag Amanda Wells a’r grŵp Celf-Able

Mae Amanda Wells a’i grŵp Celf-Able yn cynnig sesiwn galw heibio am ddim yng ngweithdy Celf o Gwmpas ac fe’ch gwahoddir i ddod i mewn a mynegi eich llais creadigol a rhoi cynnig ar greu darn o gelfyddyd! Mae hwn yn rhad ac am ddim a bydd yn rhoi cipolwg ar y mathau o brosiectau a gaiff eu cynnal yn Celf o Gwmpas.

dsc_0123

Artist Talk - Blue MacAskill

“Celf gyda Dylanwad” Defnyddio gwaith celf er mwyn deall profiad iechyd meddwl: celfyddydwyr prif-lif a chelfyddwyr ar yr eithafion
A yw’n bosib edrych tu hwnt i’r salwch meddwl, a gweld gwaith yn union fel celf o’r prif lif? Gan gynnwys dysgu ffilm a chelf mewn modd diogel a therapiwtig, er mwyn helpu gyda’r her o fyw gyda salwch. Araith/Trafodaeth gyda Blue MacAskill, celfyddydwr a gnweuthurwr ffilimau Llun gan Blue MacAskill/Archif Preswyl
Llyfrgell Genedlaethol Cymru