galeri

Hydref

Drwy’r dydd

Galeri, Caernarfon

Gwahoddiad yn unig

Siaradwyr gwadd fydd yn archwilio’r berthynas rhwng stigma ac iechyd meddwl, gan ganolbwyntio ar wasanaethau a rhagbydiaethau diwylliannol sy’n cael eu portreadu gan y cyfryngau

GYWN_PARRY_jpg

Iwan Gwyn Parry, RCA

Mae’n cael ei gydnabod fel un o arlunwyr tirlun mwyaf blaenllaw Cymru. Derbyniodd Iwan Radd BA dosbarth cyntaf mewn Celf Gain yn Institiwt Caerdydd, a gradd Meistr mewn Arlunio yn y Chelsea School of Art and Design yn Llundain.

gray-ali

Dr Alison Gray

(Dr Alison Gray) Seiciatrydd ymgynghorol, sy’n arwain y tîm Iechyd Meddwl yn Henffordd. Mae ei diddordebau yn cynnwys y berthynas rhwng iechyd meddwl â chrefydd, stigma, gwahaniaethu, gwytnwch a thosturi.

rb

(Yr Athro Richard Bentall)

Seicolegydd Clinigol, ymchwilydd a darlithydd ym Mhrifysgol Lerpwl. Cyhoeddodd dros 200 o bapurau ar gyfer ei gyfoedion a nifer o lyfrau gan gynnwys Madness explained: Psychosis and human nature a Doctoring the mind: Why psychiatric treatments fail.

Suzanne_Cohen

Suzanne Cohen

Gwneuthurwraig ffilm ac addysgwraig gyda chefndir mewn cynhyrchu rhaglenni dogfen ac animeiddio. Mae’n ddarlithydd Cyfryngau Digidol ym Mhrifysgol Metropolitan Llundain, gan ddarparu prosiectau ffilm arloesol, gan gynnwys: Young People, Mental Health and the Media. Gweler isod am fwy o fideos

cadfan_roberts

Cadfan Roberts

Actor Cymraeg gyda dros 30 mlynedd o brofiad mewn teledu, ffilm, theatr ac addysg.

Malcolm_Gwyon_large

David R Edwards – Datblygu – Dangosiad Ffilm, Sesiwn Holi ac Ateb a Thrafodadaeth

Brwydr y cerddor David R Edwards o’r band Datblygu gyda salwch meddwl. Bydd David yn gweithio gyda Mind Ynys Môn a Gwynedd ar ffilm fer newydd fydd yn cael ei dangos fel rhan o’r ŵyl. Bydd yn sôn am ei brofiadau gyda salwch meddwl a sut mae cerddoriaeth wedi helpu gyda’i les.
(Portread gan Malcolm Gwyon)

Malcolm_Gwyon_large

David R Edwards – Datblygu – Dangosiad Ffilm, Sesiwn Holi ac Ateb a Thrafodadaeth

Brwydr y cerddor David R Edwards o’r band Datblygu gyda salwch meddwl. Bydd David yn gweithio gyda Mind Ynys Môn a Gwynedd ar ffilm fer newydd fydd yn cael ei dangos fel rhan o’r ŵyl. Bydd yn sôn am ei brofiadau gyda salwch meddwl a sut mae cerddoriaeth wedi helpu gyda’i les.
(Portread gan Malcolm Gwyon)
Iwan-Gwyn-Parry-GALLERY-1

Iwan Gwyn Parry: Alchemy of Water/ Serenade in Blue

Bydd un o artistiaid tirlun mwyaf blaenllaw Cymru yn sôn am sut mae paentio yn falm i’w gadw’n iach, a sut mae wedi’i helpu drwy adegau anodd.