tim_iliffe_layers_of_my_mind_2
Layers of my Mind 2 © Tim Iliffe

1af – 31ain Hydref

10.00 - 17.00

(Dydd Llun i ddydd Sadwrn)

Ucheldre Centre, Holyhead

Tocynnau yn uniongyrchol o Ganolfan Ucheldre

(Exhibition is Free to attend)

tim_iliffe_layers_of_my_mind_3
Layers of my Mind 3 © Tim Iliffe
tim_iliffe_layers_of_my_mind_1
Layers of my Mind 1 © Tim Iliffe
Ruins of Talgarth gan Blackwood Little Theatre
Mae’r ddrama hon yn seiliedig ar stori wir. Yn 18 oed, mae Jean wedi ei rhoi yn y seilam yn Nhalgarth (a elwid yn ‘The Bin’) ar gais ei gŵr, William. Rydym yn ceisio deall sut fath o brofiad oedd hynny i Jean a’r rhesymau pam wnaeth ei gŵr “ei rhoi yn y bin”. P1110563
window
P1110603 Sefydlwyd Blackwood Little Theatre yn 1929, ac mae wedi bod yn llwyfannu gweithiau o safon uchel ers hynny. Maent yn berchen ar adeilad eu hunain yn y dref. Mae Blackwood Little Theatre yn cynhyrchu o leiaf 5 cynhyrchiad bob blwyddyn, yn ogystal â chystadlu mewn Gwyliau Un Act. Yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf, mae’r theatr wedi derbyn 35 o wobrau, gan gynnwys Gŵyl Dramâu Un Act Gwent, Gŵyl Ryngwladol IATA Liverpool (Nova Scotia) am y ddrama newydd orau (Fancying Sheep) a Rownd Derfynol Cymru yn 2008 am Last Tango in Blackwood, ac unwaith eto yn 2012 gyda Biscuits. Mae’r BLT wedi cynrychioli Cymru mewn Gwyliau Rhyngwladol yng Nghanada dair gwaith, ac mae’n falch o fod yn rhan o’r ŵyl hon i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl a materion menywod. logo-01
Girl_Interrupted

Dangosiad o ‘Girl, Interrupted’

Mewn partneriaeth â Mind Ynys Môn a Gwynedd. Bydd sesiwn holi ac ateb ar ôl y dangosiad gyda phanel gwadd

Malcolm_Gwyon_large

David R Edwards – Datblygu - Evening Film Screening Q & A and Discussion (@ Galeri or Pontio)

Brwydr y cerddor David R Edwards o’r band Datblygu gyda salwch meddwl. Bydd David yn gweithio gyda Mind Ynys Môn a Gwynedd ar ffilm fer newydd fydd yn cael ei dangos fel rhan o’r ŵyl. Bydd yn sôn am ei brofiadau gyda salwch meddwl a sut mae cerddoriaeth wedi helpu gyda’i les.
(Portread gan Malcolm Gwyon)

Panel Gwadd

totem_512sq

Hannah Magill

Adolygydd Ffilm o’r Alban, ysgrifennu ar gyfer cylchgrawn Sight and Sound a chyn Gyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Caeredin

cropped-totem_512sq-1.png

Ken Loach

drwy Ddyfyniadau

cropped-totem_512sq-1.png

David Crystal

Awdur ac ieithydd o Gymru

Ynys Môn & Gwynedd Mind

Tocynnau, £5 o Ganolfan Ucheldre

01407 763361