MaDCaff Tom2
Tom Gray © Bluehook

Saturday 22nd October

16.30 - 19.00

Neuadd Victoria, Llanbedr Pont Steffan

Magic Hat

Rydym yn disgwyl y gymysgedd arferol o gerddoriaeth a dawns yn ogystal â chacen a chwmni. Mae MaDCaff yn annog unrhyw un i alw heibio a rhoi cynnig arni, ac mae’r digwyddiadau wastad wedi cynnwys cymysgedd eclectig o arddulliau cerddorol o safon uchel iawn. Bydd enw neb yn ymddangos ar y poster, oherwydd gall hynny ychwanegu at y pwysau o berfformio. Bwriad MaDCaff yw cael gofod perfformio sy’n rhydd o unrhyw straen.