dscn0317

“In our minds, there are many rooms”

Ym mis Awst, ges i arian gan Gyngor y Celfyddydau ar gyfer ymchwil a datblygu, ac i greu gosodwaith mawr: Air Wind and Fire. Bydd y gwaith yn portreadu fy mywyd gyda salwch meddwl yn ystod y 25 mlynedd ddiwethaf, yn dangos cyflwr fy meddwl, yn datgelu yr uchelfannau a’r iselfannau, sgil-effeithiau cyffuriau presgripsiwn a’r gwellhad araf ers symud i Gymru 18 mlynedd yn ôl. Yn ystod y cyfnod ymchwil a datblygu, fe fyddai’n cadw dyddiadur cof - In My Mind There Are Many Rooms – drwy ddangos yn weledol cyflwr fy meddwl bob dydd am 120 o ddiwrnodau.

Bydd y delweddau a gynhyrchir yn cael eu rhoi ar fy ngwefan bob dydd - www.timiliffeartist.com Pwrpas ysgrifennu atoch chi yw gofyn a fyddech yn fodlon cymryd rhan yn yr ymchwil, drwy roi hyd at 1 awr o’ch amser ddydd Sul 13eg Medi 2015 am 11am.

Bryd hynny, hoffwn i chi ymuno â phobl eraill a finnau mewn lleoliadau amrywiol, drwy greu rhywbeth gyda’r blwch amgaeedig sy’n adlewyrchu cyflwr eich meddwl ar y pryd. Does dim rheolau! Torrwch e, peintiwch e, llosgwch e. Mewn gwirionedd, gwnewch beth fynnoch chi. Cofiwch anfon y blwch yn ôl erbyn diwedd Medi. Amgaeir label wedi’i stampio ar gyfer eich cyfeiriad.