About Walls;Muriau

Thema’r ŵyl eleni yw ‘Walls:Muriau’. Yn seiliedig ar feddyliau creadigol y rheini sydd wedi byw gyda salwch iechyd meddwl, yn ogystal â’r rheini sydd heb, bydd yr ŵyl yn bwrw golwg ar y muriau sy’n cael eu gosod a’r rhwystrau, o safbwynt corfforol ac agwedd, sy’n bodoli i’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan salwch meddwl.

Mewn cyd-destun celfyddydol ac iechyd meddwl, gall muriau olygu sawl peth. Gallai olygu muriau’r meddwl, muriau oriel, theatr neu sgrîn sinema, ysbyty, y blwch sy’n teimlo’n iawn i chi o ran diagnosis, neu’r muriau sy’n rhaid i chi eu hwynebu oherwydd stigma….y muriau rydych chi wedi’u chwalu wrth wella….a llawer mwy.

Archwilio nodau’r digwyddiad eleni

Drwy brofiad creadigol o safon, bydd 2il Ŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl Cymru 2016 yn:-

Nod 1
Dathlu’r berthynas rhwng y celfyddydau ac iechyd meddwl
Nod 2
Addysgu, lleihau stigma ac herio’r canfyddiadau ynglŷn ag iechyd meddwl
Nod 3
Cynyddu mynediad/cyfranogiad i’r celfyddydau ar gyfer y rheini sy’n wynebu ac yn byw gyda salwch iechyd meddwl
Nod 4
Darparu llwyfan a chodi proffil artistiaid newydd a’r rhai sydd wedi ennill eu plwyf, sy’n byw gyda salwch meddwl
Nod 5
Codi ymwybyddiaeth o’r manteision iechyd a ddaw yn sgil cymryd rhan yn y celfyddydau
1 - Dathlu
Dathlu’r berthynas rhwng y celfyddydau ac iechyd meddwl
2 - Addysgu
Addysgu, lleihau stigma ac herio’r canfyddiadau ynglŷn ag iechyd meddwl
3 - Cynyddu
Cynyddu mynediad/cyfranogiad i’r celfyddydau ar gyfer y rheini sy’n wynebu ac yn byw gyda salwch iechyd meddwl
4 - Darparu
Darparu llwyfan a chodi proffil artistiaid newydd a’r rhai sydd wedi ennill eu plwyf, sy’n byw gyda salwch meddwl
5 - Codi
Codi ymwybyddiaeth o’r manteision iechyd a ddaw yn sgil cymryd rhan yn y celfyddydau

DAC yw cyfeiriad gweinyddol Gŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl Cymru

Sbectrwm
Bwlch Road
Fairwater
Cardiff
CF5 3EF

Ffôn: 029 2055 1040

Opening Hours: 10-5 Weekdays

Gofynnwch UNRHYW BETH i ni